Ansvaret för de nödvändiga förändringarna kan inte bara ligga på enskilda konsumenter, och de kan inte heller bara ske med tekniska lösningar.

Företrädare för Mistra Sustainable Consumption skriver på SvD debatt 23/11-18 om konsumtionens påverkan och konstaterar:

Konsumtion inkluderar allt från maten eller mobiltelefonen, till Londonresan, morgonpendlingen och heminredningen. Allt detta ger upphov till miljöpåverkan – från produktion, transporter och användning, både i Sverige och i andra länder. Om vi räknar med alla dessa utsläpp oavsett var de sker (så kallade konsumtionsbaserade utsläpp) så ligger medelsvenskens utsläpp av växthusgaser på cirka 11 ton per år. Det är dubbelt så mycket som den statistik som oftast är i fokus för politiken, och som endast omfattar de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Därför behövs en komplettering med tydlig politik som styr mot en mer hållbar konsumtion och utgår från vad svenska hushåll och offentlig sektor faktiskt konsumerar, och inte bara de utsläpp som genereras i Sverige.

https://www.svd.se/sverige-maste-sluta-blunda-for-konsumtionens-effekt/i/senaste