I sin senaste syntesrapport understryker IPCC att mycket snabba och drastiska utsläppsminskningar måste till om tvågradersmålet inte ska överstigas. En typ av åtgärder som pekas ut är de som riktar in sig på ”sufficiency” eller tillräcklighet som det kallas på svenska. Tillräcklighet, som ofta ställs som ett alternativ eller komplement till effektivitet, syftar till åtgärder eller praktiker som minskar efterfrågan på resurser och energi. Ur ett rättviseperspektiv är tillräcklighet avgörande i relationen till det mycket stora utsläppsutrymme som tas upp av individer i den rika delen av världen. Dessa stora utsläpp skulle snabbt kunna minska om fokuset skiftade till tillräcklighet och lägre konsumtionsnivåer.

Forskare från Mistra Sustainable Consumption har undersökt tillräcklighet inom en rad områden. Nedan hittar du några av våra publikationer kring tillräcklighet.

I två avhandlingar av Ola Persson och Åsa Callmer undersöks vad tillräcklighet innebär och hur det kan appliceras i praktiken.
 ”Scaling sufficiency – Towards less material consumption”
Making sense of sufficiency: Entries, practices and politics

I en artikel kartlägger Åsa Callmer och Karin Bradley vilka typer av politiska åtgärder som i dagsläget kan sägas beröra tillräcklighet i Sverige
In search of sufficiency politics: the case of Sweden 

Ola Persson och Mikael Klintman undersöker i en artikel hur civilsamhället kan trycka på för åtgärder som innebär en inriktning mot tillräcklighet.
Framing sufficiency: Strategies of environmental non-governmental organisations towards reduced material consumption

Karin Bradley och Ola Persson berör i artikeln civilt engagemang för att reparera saker, snarare än att köpa nya produkter.
Community repair in the circular economy – fixing more than stuff

IPCCs AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023

Kontakt
Eskil Engström
Kommunikatör
eskilen@kth.se 
073-622 35 14