BILD: Hampus André, forskare KTH

Trots att forskning tydligt pekar på att tillräcklighetsåtgärder krävs för att möta de miljöutmaningar vi står inför är dagens livscykelanalyser inte gjorda för att mäta dem. Men nu visar en ny artikel hur det ska gå till. 

Livscykelanalys, (LCA), är en metod för att bedöma en produkts eller tjänsts totala miljöpåverkan över hela dess livscykel, det vill säga från ”vaggan till graven”. I LCA-forskning ingår ofta miljöpåverkan från resursutvinning, produktion, transport, användning och efter användning – såsom återvinning eller deponering. 

Tillräcklighet behövs
I traditionell LCA jämförs miljöpåverkan från alternativa produkter och tjänster med samma funktion. Detta gör att LCA kan bedöma effektivitet, det vill säga, om åtgärder leder till lägre miljöpåverkan för en viss konsumtionsnivå, eller en viss nivå av funktionalitet som produkter och tjänster tillhandahåller. Men konceptet ”tillräcklighet” bygger istället på minskad miljöpåverkan genom minskad konsumtion. Alltmer forskning visar att tillräcklighetsåtgärder behövs för att klara miljömålen.

– I och med detta finns ett behov av att utveckla en typ av livscykelanalys som kan analysera åtgärder baserade på tillräcklighet, som exempelvis att ”nöja sig” med mindre, vilket inte går i traditionell LCA, säger forskaren Hampus André som ligger bakom artikeln.

Ett outforskat område
När Hampus André letade litteratur för att skriva sin artikel hittade han endast två artiklar som analyserade tillräcklighetsåtgärder i samband med LCA.

– Jag skulle tro att den främsta anledningen till bristen på forskning inom området beror på att man inom LCA  endast tillåts jämföra miljöpåverkan relaterat till en viss nivå av funktion eller konsumtion. Jag tror inte att det är så accepterat än att jämföra en högre konsumtionsnivå med en lägre, säger Hampus André.

Klara Vedin

ARTIKELN
Läs hela artikeln i Frontiers in Sustainability här.

KONTAKT
Hampus André
Forskare, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH
hamand@kth.se
+46 8 790 79 67