Miljö och ekonomisk tillväxt – går det ihop? Får man tro miljöaktivisterna är svaret nej.

Tidningen Realtid har frågat fyra experter på hållbar utveckling om hur miljö och ekonomisk tillväxt egentligen går ihop.

För att skapa hållbar samhällsbyggnad oavsett tillväxt behövs en omställning, både av förväntningar på tillväxt och av de system som välfärden är beroende av. Välfärd och välbefinnande kanske behöver bygga på andra värden än i dagens samhälle, säger Åsa Svenfelt, programchef på Mistra Sustainable Consumption

Läs artikeln här.