Rob Hart, nationalekonom och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet har släppt en ny artikel om vad som krävs för att utsläppen från produktionen ska minska i ett system som bygger på ekonomisk tillväxt. Rob är även verksam inom Mistra Sustainable Consumption.  

Det har länge debatterats kring den så kallade miljökuznetskurvan, en teori om att ett lands miljöbelastning ökar när industrialiseringen startar, men att den senare avtar i takt med att landet blir rikare och övergår till exempelvis mer ren produktionsteknik. Många hävdar att detta inte sker naturligt, och att vi därför inte kan lita på tillväxt som ett sätt att nå renare produktion.  

Rob har undersökt vad som krävs för att denna övergång till minskande miljöbelastning ska ske i ett land där konsumtionen är fortsatt hög. En förutsättning är att staten tar ansvar genom reglera priset  för att belasta miljön så att det speglar det allt rikare samhällets värderingar. Om detta sker, och helt rena alternativ på produktionsteknik finns att tillgå, är det ‘bara’ en fråga om tid tills företagen har ställt om till denna rena teknik menar Rob.  

I verkligheten kräver dock även den renaste tekniken att vi prioriterar mellan olika typer av utsläpp eller miljöbelastningar. Därför kan vi inte utesluta risken att våra framtida val leder till ytterligare försämrad miljökvalitet, även om dessa val speglar samhällets miljövärderingar. En ren framtid kräver i så fall att vi prioriterar miljökvalitet tillräckligt högt i förhållande till konsumtion. 

Länk till artikeln:
Läs hela artikeln i tidskriften European Economic Review här.