Förenklade bokningssystem, bekvämare nattåg, kortare restid och fler direktlinjer kan göra att 20-30% av svenska flygresenärer byter till nattåg när de ska ner på kontinenten.
För att minska klimatpåverkan från vårt resande krävs en del omställningar, både teknisk utveckling men även förändringar i våra beteenden. En sådan förändring skulle kunna vara att byta ut flygresande mot mer klimatsmart resande, där tåg är det bästa alternativet idag. Riccardo Curtale, Jörgen Larsson, Jonas Nässén, forskare vid Chalmers, har utfört en studie för att se hur stor andel av svenska flygresenärer som kan tänka sig att byta ut flygresan mot nattåg när de ska ner till centraleuropa.

Tid, pengar och bekvämlighet
De faktorer som spelar störst roll i valet av färdmedel vid en längre resa är priset, restiden, antal byten, hur bekväma tåget är och hur enkelt det är att boka.
– Politiker på nationell nivå skulle kunna använda denna forskning som underlag för att inkludera internationell tågtrafik i nationell transport- och klimatpolitik, säger Jörgen Larsson. En annan aktör är Trafikverket som jobbar med dessa frågor. Utöver det kan tågbolag som SJ och Snälltåget använda resultaten som underlag för sitt strategiska arbete.

Teknisk utveckling i flyg
Även om tågen skulle uppfylla resenärernas kriterier är det inte tillräckligt.
– Det blir tydligt att även om många i framtiden tar tåget i stället för flyget så räcker det inte alls för att få det långväga resandets utsläpp att minska i takt med Parisavtalet – tekniska förändringar i flyget behövs också, säger Jörgen Larsson.

Freja Handler

STUDIEN
Läs hela studien ”Understanding preferences for night trains and their potential to replace flights in Europe. The case of Sweden

KONTAKT:
Jonas Nässén, forskare Chalmers Tekniska Högskola

+46 317 723 268