Under 2019 har arbete inom programmet pågått med att beräkna miljöpåverkan från ett antal potentiellt hållbara konsumtionspraktiker, t.ex. tågsemestrande, att handla möbler second hand och att äta mer växtbaserad kost. På det här seminariet presenterade docent Annika Carlsson-Kanyama resultat från dessa beräkningar och blickade framåt. Både om dagens trender fortsätter samt om mer radikala förändringar av konsumtionen får genomslag.

Tid: 17 december, 2019, kl 15-18, Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm, Värd: Mistra Sustainable Consumption

Liveproduktion: Flowpix