DN skriver om en rapport som gjorts av Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) och rubricerar artikeln: Hälften vill dela verktyg med grannen – men tv-rummet vill man gärna ha själv. Bakgrunden till rapporten är bostadsbrist och SBC har bland annat undersökt viljan att dela vissa bostadsytor med sina grannar. Karin Bradley har fått kommentera och uttala sig och lyfter fram aspekten att det vi är villiga att dela på också handlar om vad vi kallar det. Om ytor kallas ”tysta rum”, ”studierum” eller ”festlokal” är folk oftast positiva menar hon.

Verktyg, träningsredskap och liknande saker är det många som kan tänka sig att dela.

Läs artikeln här.