Mängden plattformar för att köpa och sälja kläder i andrahand har exploderat senaste åren. Andrahandsmarknaden för kläder kan stödja övergången till en mer cirkulär ekonomi – plaggen återbrukas och deras livstid förlängs. Men vilka är egentligen vinnarna och förlorarna när nya bolagsformer slår sig in på marknaden? Ola Persson, forskare på KTH, och Jennifer Hinton, forskare på Lund Universitet, undersöker just detta i en ny artikel.

Second hand-marknaden är under stor förändring. Traditionellt sett har andrahandsmarknaden dominerats av icke-vinstdrivande aktörer, där intäkterna går till välgörande ändamål. Vinsterna kan då återinvesteras i allmän nytta eller goda ändamål. Men i takt med att konsumentintresset ökar slår sig allt fler vinstdrivande aktörer in på marknaden. Dessa är ofta bättre på att identifiera vad kunden vill ha och kan på så sätt vara en viktig drivkraft i att göra second hand mer mainstream.

– Även om denna process potentiellt kan bidra till en mer cirkulär ekonomi så finns det också spänningar gällande hur de materiella och finansiella flödena ser ut som vi tycker inte har lyfts fram tillräckligt i den offentliga debatten, säger Ola Persson.

Ökat producentansvar för textilier diskuteras på EU-nivå, och resultaten från den här studien kan vara en viktig del i att utforma styrmedel för ökat återbruk, som samtidigt bidrar till en rättvis omställning.

– Det är viktigt att i övergången till en mer cirkulär ekonomi inte enbart fokusera på hur vi kan minska den materiella konsumtionen utan även också titta på sociala aspekter, säger Ola Persson.
Resultaten är även intressanta för marknadsaktörer, exempelvis idéburna organisationer, eller den som har ett intresse för second hand och en rättvis omställning.

Freja Handler

POLICY BRIEF
Läs briefen ”Företagsformer och vinst för en rättvis cirkulär ekonomi: – en undersökning av Sveriges andrahandsmarknad”

STUDIEN
Läs hela studien ”Second-hand clothing markets and a just circular economy? Exploring the role of business forms and profit”

KONTAKT
Ola Persson,
olpe0003@gmail.com
073 780 14 57