Bilden är AI-genererad med Canva. 

 

Skulle du kunna avstå från att köpa en tröja om du fick köpa en till din avatar istället? I en nyligen publicerad artikel av Matthias Lehner, Jessika Richter och Oksana Mont vid Lunds universitet utforskas digitaliseringens roll för hållbar konsumtion.

I en tid där vår digitala närvaro ökar, i allt från traditionella datorspel till sociala VR-miljöer där vi interagerar med varandra, har vi börjat sätta större värde på de digitala avatarer som representerar oss menar forskarna. 

Digital konsumtion kan minska fysiska begär
För att uttrycka personlighet och status köps därför digitala kläder, bilar och andra föremål för riktiga pengar, och artikelförfattarna argumenterar för att denna digitala konsumtion har goda möjligheter att ersätta viss fysisk konsumtion. Istället för att hela tiden shoppa verkliga kläder, kan man i framtiden potentiellt vara lika eller mer nöjd med att köpa digitala kläder till sin avatar. Dessutom har fysiska upplevelser, som konserter och resor, potential att förflyttas till virtuella upplevelser som kan vara mer hållbara än de fysiska motsvarigheterna.

“Stora risker”
VR och andra former av digital närvaro kan bidra till hållbar konsumtion, men enligt forskarna vet vi ännu inte särskilt mycket om hur denna typ av konsumtion påverkar våra konsumtionsbeteenden. Det finns en risk att man inte ersätter den fysiska konsumtionen, utan enbart lägger till digital konsumtion som dessutom skulle kunna förstärka människors begär att konsumera även fysiskt. Författarna framhäver även vikten av att värna ett fritt digitalt samhälle, så att inte alla plattformar blir kommersialiserade där reglerna bestäms av ett fåtal vinstdrivande företag.

– Digitalisering är ett allt mer kraftfullt verktyg som kan användas för att göra klimatomställningen betydligt enklare och snabbare, men om den inte regleras finns det lika stora risker att den används för att driva på den ekonomiska utvecklingen mot större tillväxt och konsumtion, säger Matthias Lehner.

Julia Peltola

ARTIKELN
Läs hela artikeln i the Future of Consumption här. 

KONTAKT:
Matthias Lehner, forskare vid Lunds universitet
matthias.lehner@iiiee.lu.se
+46 46 222 02 07