Strategier för hållbart företagande utgår ofta ifrån att företag kan skapa vinst genom att skydda miljön och förbättra samhället. Idag pågår det dock en diskussion om hur företagens vinststrävan kan skapa negativa effekter på samhälle och miljö, till exempel genom ökade samhällsklyftor och klimatförändringar. Detta panelsamtal har som syfte att lyfta fram eventuella motsättningar mellan vinst och hållbarhet och hur dessa motsättningar kan hanteras för att skapa en hållbarare framtid. Panelen består av forskare och företagsrepresentanter med omfattande kunskaper och erfarenheter av utmaningarna och synergierna mellan vinst och hållbarhet.

Samtalet är på engelska.

Panel består av:
Anselm Schneider, Lektor vid Stockholms Universitet som forskar om företagens roll i en hållbar utveckling.
Eva Svensson, senior rådgivare vid ReTuna med bakgrund och ett intresse för hur företag kan främja återanvändning och återvinning
Johan Rindevall, verksamhetsområdeschef Stockholms Stadsmission. Tidigare tf. områdeschef för Stockholm Stadsmissionens sociala företag.

Moderator: Dr. Jennifer Hinton, systemforskare och ekologisk ekonom. Hennes arbete fokuserar på hur samhällen relaterar till vinst och hur detta samband påverkar globala hållbarhetsutmaningar.

Detta panelsamtal spelades in 11 juni 2021 och arrangerades av Ola Persson, doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan, och Jennifer Hinton.