BILD: Andrea Linerstad, kulturarvspedagog och Maria Nelenius, lärare. Del av spelet till höger.


“Spelet om konsumtionen” utvecklades av forskare på KTH och Linköpings universitet för Mistra Sustainable Consumption. Men nu tar en museipedagog och en högstadielärare det vidare med en egen version för högstadieelever.

“Spelet om konsumtionen” är ett så kallat megagame. Åsa Svenfelt, forskare vid KTH och Linköpings universitet utvecklade det tillsammans med forskarna Magnus Persson och Ola Leifler, Linköpings universitet som ett sätt att nå nya målgrupper för forskning om hållbar konsumtion.

Enklare version
I sökandet efter ett spel till nya utställningen Jorden
på Vallby Friluftsmuseum gjordes tidigare i år en provspelning med en gymnasieklass i Västerås. Det var första gången Andrea Linerstad, kulturarvspedagog och Maria Nelenius, tekniklärare på Fryxellska skolan i Västerås testade spelet. De kände att det borde gå att spela även med högstadieelever. Så de gjorde en lite enklare version så att eleverna skulle hänga med. 

Visuella utsläpp
Dessutom gjorde de spelet lite mer lokalt med en karta över Västmanland vilket gjorde att det kom närmare elevernas vardag. Maria Nelenius berättar att det skapade bra teambuilding i klassen när de tvingades förhandla med varandra. 

– Eleverna var väldigt engagerade i att ställa om. De tyckte till exempel att det var väldigt jobbigt när de fick en massa svarta pluppar som symboliserade utsläpp, säger Maria Nelenius. De svarta plupparna centikuber var en ny idé för att göra utsläppen mer visuella. 

Spelandet skedde på museet som en del av utställningen Jorden. Det är tänkt som en fortsatt workshop och pedagogiskt program till utställningen. 

 Var två timmar utan paus om hur man ställer om till hållbar konsumtion för mycket för en grupp med 19 högstadieelever?
– De var jättepositiva. De ville inte sluta spela, säger Andrea Linerstad. 

Läs mer om rollspelet här:
https://www.sustainableconsumption.se/forandra-konsumtionen-med-ett-rollspel/ 

Läs mer om utställningen Jorden på Vallby Friluftsmuseums hemsida.

KONTAKT
Ola Leifler
Universitetslektor Linköpings universitet
013-28 16 97
ola.leifler@liu.se