Tommy Reinholdsson, doktorand vid Göteborgs Universitet, har tillsammans med forskare från GU och KTH undersökt effekterna av nudging för att öka människors uppmärksamhet mot ett särskilt alternativ. De undersöker om hamburgerrestaurangen Max kan öka sin försäljning av vegetarisk och vegansk mat genom att lägga till en nudge i menyn. En nudge innebär att ”knuffa” konsumenten i en önskad riktning genom att få en särskild vara att framstå som mer attraktiv.

I den här studien användes fyra nudges, som placerades i självbeställnings-skärmarna, för att sälja mer vegetarisk och vegansk mat på Max:
1) ”Många här väljer grönt!” som anspelar på deskriptiva sociala normer, då människor tenderar att följa val de uppfattar som vanliga.
2) ”Det gröna valet smakar bra!” som anspelar på hedonistiska värden, alltså smak i detta fall.
3) ”Det gröna valet känns bra!” som anspelar på både deskriptiva normer och hedonistiska värden, alltså att det känns bättre genom att göra ett bättre val.
4) Ändra plats i menyn så att den vegetariska maten ligger först i menyn.

Smak-nudgen är mest effektiv 
Mängden intryck i vår vardag kan göra det svårt att veta effekten av nudging i verkligheten.
– Trots detta visar vår studie att vi med mycket små medel kan öka andelen vegetariska val i en kontext där små effekter över tid sammantaget kan bli en stor effekt på det vi är gemensamt intresserade av att förändra, säger Tommy Reinholdsson.
Studien visar att den nudge som fungerade bäst, smak-nudgen, skulle kunna öka försäljningen av vegetariska val med 140 000 sålda varor på ett helt år på Max.

Kanske kan nudging vara ett sätt att förändra dagens ohållbara och ohälsosamma konsumtionsvanor och i stället bidra till bättre val för både konsumenter och miljö.

Studiens resultat är särskilt intressant för aktörer inom branscher som använder liknande meny-system som Max, men även för forskare inom ämnet.

Freja Handler

STUDIEN
Läs hela studien ”Nudging green food: The effects of a hedonic cue, menu position, a warm-glow cue, and a descriptive norm” här.

KONTAKT
Tommy Reinholdsson, Doktorand, Psykologiska instutitionen, Göteborgs Universitet
tommy.reinholdsson@psy.gu.se
031-786 46 94

Åsa Svenfelt, Docent, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH
asa.svenfelt@abe.kth.se
+46 8 790 8818