Om varje medborgare betalade en ”beteskvot” så skulle svenska bönder kunna hålla djur utan att slakta dem. Det föreslår Annika Carlsson Kanyama, forskare vid Mistra Sustainable Consumption.

”…en av invändningarna mot att minska eller helt sluta äta kött och mejeriprodukter är att vi i Sverige har marker med höga natur- och kulturvärden som behöver betas för att bevaras … För att lösa det dilemma som uppstått för dem som i dag inte alls vill konsumera kött- och mejeriprodukter av klimat, hälso- eller etiska skäl, men ändå vill ta ansvar för de värdefulla betesmarkerna i Sverige presenteras här en ny affärsmodell som både främjar natur- och kulturvärden samt glesbygdens ekonomi.”

Läs debattartikeln här