En vetenskaplig artikel som handlar om effektiva åtgärder för att minska matsvinn har nu publicerats i tidskriften Food Policy. Annika Carlsson-Kanyama, Cecilia Katzeff och Åsa Svenfelt på KTH har skrivit artikeln tillsammans med Christian Reynolds och 8 andra forskare från bl.a. University of Sheffield, och det brittiska Waste & Resources Action Program (WRAP). Artikeln bygger på två litteraturöversikter över tänkbara åtgärder, varav den ena gjordes inom ramen för Mistra Sustainable Consumption på uppdrag av Livsmedelsverket.

Arbetet med översikten påbörjades redan innan programmet ens dragit igång på allvar, då Livsmedelsverket, som är en samhällspartner i programmet kontaktade oss. Arbetet blev sedan både en rapport på svenska, en vetenskaplig artikel och ett samarbete med matsvinnforskare internationellt, säger Åsa Svenfelt.

Att åstadkomma beteendeförändringar för minskat matsvinn bland konsumenter är en angelägen utmaning. Livsmedelsverket lät därför KTH göra en forskningsöversikt över möjliga åtgärder för svinnminskande beteendeförändringar som ett underlag för den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn. En slutsats var att det behövs mer underlag om vilka åtgärder som ger effekt. Det är därför mycket värdefullt att KTH tillsammans med forskargrupper i andra länder har gjort detta gemensamma arbete i frågan. Att man ger vägledning för hur framtida studier inom området bör göras ökar möjligheterna att vi framöver får mer handfast stöd om vilka interventioner som har potential att bli lyckosamma, säger Ingela Dahlin, som varit projektledare på Livsmedelsverket.

Ladda ner artikeln