Ungdomens pilotdrömmar har hon släppt. Istället vill hon styra oss mot en mer hållbar konsumtion – och få oss att ifrågasätta varför vi ens konsumerar. Åsa Svenfelt, programchef för Mistra Sustainable Consumption, ser sig som en lösningsinriktad pessimist.

Läs artikeln i Mistra nyhetsbrevet