Att vi i ett land som Sverige behöver konsumera mer hållbart är de flesta överens om. Men vad innebär egentligen detta? Inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream har man kartlagt vad hållbar konsumtion inom mat, semestrande och inredning kan innebära. Karin Bradley tecknar hur konsumentrollen förändras från att vara mer passiv till att bli aktiv medskapare av (hållbara) varor och tjänster.

Föreläsningen var en del av KTH Bibliotekets serie av inspirerande lunchföreläsningar för alla som är intresserad av KTH:s forskningsområden.