Långsiktighet, kvalitet och rättvisa är ledord för franska ”slow fashion”-företag som  baserar sin verksamhet på konceptet ”tillräcklighet”.

– Företagen fokuserar på konsumenternas faktiska behov till skillnad från snabbmodeföretag som skapar trender, säger Oksana Mont vid Lunds universitet som undersöker detta i ett kapitel i en ny bok.

”Fast fashion” – en stor klimat- och miljöbov
Modeindustrin står för cirka 10% av de globala koldioxidutsläppen. Anledningen till modeindustrins stora utsläpp är “fast fashion” – en affärsmodell som karaktäriseras av snabba trender, lågpriskläder och låg kvalitet. Det leder till massor av avfall och ständigt växande konsumtion, eftersom kläderna snabbt blir utslitna och utdaterade. Som en motreaktion har en rörelse bestående av klädföretag som praktiserar ”slow fashion” vuxit fram.

Tillräcklighetsbaserade klädföretag är i stor utsträckning outforskade
”Tillräcklighet” eller ”sufficiency” definieras av IPCC som praktiker eller åtgärder som begränsar efterfrågan på energi och resurser. Kort sagt att man drar ned på produktiviteten. Tidigare forskning om tillräcklighet har ofta förbisett företagens roll i omställningen mot en tillräcklighetsbaserad ekonomi. Dessutom finns det bara lite forskning kring klädindustrins arbete med ”tillräcklighet”. En lucka forskarna vill fylla med denna studie.

Liknande företagsstrategi men olika förhållningssätt till tillväxt
Hur använde då de undersökta företagen sig av ”tillräcklighet”? Jo, främst genom att designa plagg för lång livslängd och hållbarhet. Samtliga företag vill ha en fundamental förändring av textilindustrin, vilket visar sig på flera sätt.

– Företagen har en annorlunda tidsuppfattning, de fokuserar på långsiktighet och kvalitet snarare än kvantitet. En annan aspekt är att rättvisa är en central värdering – företagen tar hänsyn till alla intressenter, inklusive miljön och samhället, vilket står i kontrast till traditionella företags fokus på aktieägarnas intressen, säger Oksana Mont, professor i hållbar konsumtionsstyrning.

Däremot hade företagen olika syn på tillväxt.
– Vissa avvisar helt tanken på tillväxt, medan andra har en mer kritisk syn. Detta visar att det inte finns en ”en-storlek-passar-alla”-modell för tillräcklighet, vilket kan vara fördelaktigt för rörelsens spridning, säger Oksana Mont.

Klara Vedin

BOKEN
Läs mer i boken “Sufficiency in Business – The Transformative Potential of Business for Sustainability”, kapitel “Towards Sustainable Fashion”.

KONTAKT
Oksana Mont
Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet
oksana.mont@iiiee.lu.se
+46 46 222 0250