Vårt ätande har en stor påverkan på miljön och klimatet och hållbara sätt att äta behöver bli normen.
– Handlarna är instängda i det rådande systemet, säger Vishal Parekh, doktorand KTH.

Vishal Parekh, doktorand vid KTH, och Åsa Svenfelt, forskare vid KTH, har undersökt hur aktörer inom matförsörjningssystemet verkar för att ställa om matkonsumtionen. Idag vidtas främst åtgärder som fokuserar på att individen ska konsumera annorlunda, visar studien. Ett exempel på detta är ”nudging”, där konsumenten uppmuntras att konsumera exempelvis ekologiskt eller växtbaserat genom att sådana produkter görs mer lättillgängliga eller presenteras som standardvalet.

Men det behövs lösningar som tacklar problemet på en högre nivå, exempelvis genom att helt enkelt ta bort klimatbelastande varor ur sortimentet. Dessa lösningar är inte så vanliga idag, men förekommer.
– Att det finns få exempel på annat än individbaserade lösningar kan bero på att företagen själva, likaväl som individer, är inlåsta i det rådande systemet och att det är svårt att då göra saker på ett helt annat sätt, säger Vishal Parekh.

Det finns möjligheter att utveckla alternativa lösningar som går bortom individers beteenden och kan göra hållbart ätande möjligt på bred front, enligt studien. Det skulle kunna vara att köpa in och tillaga mat på de matvaror som finns i säsong eller har blivit över, för att minska svinn. Det skulle även kunna vara att omdefiniera affärslogiken så att lönsamhet baseras på människors eller planetens välmående snarare än ekonomisk vinning.

– Vi menar att nuvarande sätt att se på hållbar konsumtion behöver utmanas för att hitta nya vägar som tar in komplexitet och ser sammanhanget, säger Vishal Parekh.
För att lyckas behövs samarbete mellan många strategiska aktörer, både inom livsmedelsförsörjningssystemet och inom politiken.

Freja Handler

STUDIEN
Läs hela studien ”Taking sustainable eating practices from niche to mainstream: the perspectives of Swedish food-provisioning actors on barriers and potentials” här.

KONTAKT
Åsa Svenfelt, Docent, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH
asa.svenfelt@abe.kth.se
+46 8 790 8818