Ett seminarium för hela programkonsortiet med programmets internationella vetenskapliga referensgrupp (ISAB) arrangerades på KTH den 23-24 maj. Referensgruppen gav feedback på den pågående och planerade forskningen inom programmet, höll miniföreläsningar och deltog i ett panelsamtal som filmades och kommer att spridas externt.

Den internationella vetenskapliga referensgruppen består av

  • Marjolijn Haasnoot, forskare vid Delft University of Technology/Deltares Research Institute,
  • Peter Oosterveerer, professor vid Wageningen University 
  • Sue Halliday, professor vid Kirby Lang Institute for Christian Ethics, Cambridge

Detta bildspel kräver JavaScript.