BILD: En del av Hillevi Cecilia Högströms verk.

Mistra Sustainable Consumption har tillsammans med Virserums Konsthall och konstnärerna Hillevi Cecilia Högström, Finn Ahlgren och Lars Noväng skapat en utställning kring hållbar konsumtion och konsumtionens roll i framtiden.

Hur ser hållbar konsumtion ser ut? Finns den? Kan konsumtion vara hållbar? Vi lever idag i ett samhälle där konsumtionen är motorn i ekonomin, hur kan vi egentligen förändra detta beteende? Varje del i samhället har en roll att ifrågasätta detta mönster av beteenden. I detta samarbete möts konsten och vetenskapen med fokus på dagens ohållbara konsumtion.

FAKTA: 
Utställningen heter Medan vi faller och öppnade 20 april på Virserums konsthall i Virserum.
Läs mer på deras hemsida.

KONTAKT:
Åsa Svenfelt
Universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Linköpings Universitet
asa.svenfelt@liu.se
+46 8 790 8818