När covid-19-pandemin lamslog samhället och satte företag och organisationer i en knivig sits hittade delningsplattformar, såsom Uber, Airbnb och Karma, nya sätt att överleva. En ny studie visar hur de tar sig igenom krisen.

Precis som resten av samhället har delningsplattformarna drabbats hårt av pandemin. I en ny studie undersöker Oksana Mont tillsammans med Steven Kane Curtis och Yuliya Voytenko Palgan, forskare vid Lunds universitet, hur olika delningsplattformar agerat under pandemin.

Nya affärsmodeller och partnerskap
Delningsekonomi bygger på att man som konsument hyr, lånar eller delar produkter eller tjänster i stället för att äga dem. Detta ses ofta som en väg mot mer hållbar konsumtion och produktion. Restriktionerna under pandemin har gjort det svårare för delningsplattformar då det ofta krävs att två parter ses och utbyter en vara eller en tjänst. Men en del företag har sett möjligheter och hittat nya och strategier i hanteringen av pandemin. Företaget Karma, som säljer räddad mat, har arbetat med livsmedelsdistributörer för att sätta ihop lådor med överflödig mat som kunderna kan prenumerera på i stället för att handla i butik.

Överraskande samhällsinsatser
Oksana Mont berättar att de såg många exempel från små lokala delnings-gräsrotsorganisationer och stora aktörer inom delningsekonomin, som bidrog till att tillhandahålla tjänster som inte var tillgängliga eller tillräckliga från offentlig sektor eller myndigheter
– Vi blev positivt överraskade att upptäcka hur många delningsorganisationer som mobiliserade egna resurser för att hjälpa många som behövde hjälp, säger Oksana Mont.

Ramverk för organisatoriska svarsstrategier
Studien sätter upp ett ramverk för att hjälpa delningsplattformarna att lära av varandra i hopp om att uppmuntra till uthållighet, långsiktighet, hållbarhet och förmåga att återhämta sig. Något som Oksana Mont hoppas ska vara intressant för både verksamhetsutövare och akademiker.

ARTIKELN:
Läs hela artikeln ”Organisational Response Strategies to COVID-19 in the Sharing Economy” här.

KONTAKT:
Oksana Mont, Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet
Telefon: +46 46 222 0250
oksana.mont@iiiee.lu.se

Freja Handler