Att konsumera mer effektivt genom att ändra eller förbättra sin konsumtion räcker inte. Den totala konsumtionen måste också minska, annars kan den aldrig bli hållbar enligt en ny sammanställning av forskningsfältet kring hållbar konsumtion.

En hållbar konsumtionsnivå både respekterar de planetära gränserna och säkerställer att hela jordens befolkning kan leva ett värdigt liv. Men att hitta och implementera ett styrmedelspaket som leder till en sådan nivå är enorm utmaning.

Det visar en ny artikel publicerad av professor Oksana Mont och universitetslektorerna Carl Dalhammar och Matthias Lehner vid Lunds universitet.

Nödvändigt att tänka helt nytt
Styrmedel som är enkla att införa och möter lite motstånd, har ofta en begränsad inverkan. Att utforma en policy så att den både är effektfull och genomförbar däremot, är svårt enligt studien. Därför är det viktigt att tänka om helt, och ompröva det system vi tar förgivet.

– Att konsumera mer effektivt ryms inom det befintliga ekonomiska systemet, medan minskning av konsumtionen speciellt för de rikaste, ifrågasätter grundprinciper av det befintliga systemet. Då blir det viktigt att ta fram modeller för framtida samhällen baserade på idén om ekonomisk nerväxt, tillräcklighet och hållbara livsstilar, samt samhällstransformation mot hållbarhet, säger Oksana Mont.

Innebär inte minskning av livskvalitet
Oksana menar också att tillräckligheten inte behöver innebära minskning av livskvalitet, utan kan istället uppnås genom delning och cirkulär ekonomi, där man delar på saker och återanvänder dem i stället för att köpa. Andra styrmedelsförslag som nämns i artikeln för att minska konsumtion är bland annat inkomsttak för de rikaste, underlätta och främja minskad arbetstid samt introducera eller höja skatt på lyxkonsumtion.

Isabel Nilsson Alarcon

ARTIKELN:
Läs hela studien ”Sustainable consumption through policy intervention—A review of research themes” här.

KONTAKT:
Oksana Mont, Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet
Telefon: +46 46 222 0250
oksana.mont@iiiee.lu.se