En stor hög med textilier som ska grävas ned i Utsunomiya, Japan. FOTO: Kiwi Dokokano, CC BY.

En ny studie visar att vi väldigt ofta slänger våra hemtextilier, alltså till exempel sängkläder, dukar och handdukar när vi inte vill ha dem längre, trots att de kan återvinnas. Men kanske kan det förändras med till exempel en textilpant?

I Sverige har utsläppen från den den totala textilkonsumtionen ökat med 27% mellan 2000-2017. Och det är när vi  köper nya textilier som den största klimatpåverkan sker. Så att skifta till mer cirkulär konsumtion skulle minska dessa utsläpp avsevärt. Det vill säga använda våra kläder och hemtextilier längre, köpa second hand och så vidare.

Första artikeln om hemtextil
Det finns mycket forskning kring just klädkonsumtion men mindre om konsumtion av hemtextilier. Och i en ny artikel skriver forskarna Matthias Lehner och Oksana Mont med sina kollegor Luis Mundaca vid Lunds universitet och Giulia Mariani att man vet väldigt lite om vår motivation till varför vi gör oss av med just hemtextilier. Detta är enligt forskarna den första artikel som utreder detta.

Deras forskning visar att när vi inte vill ha våra gamla handdukar, lakan och örngott längre är det vanligast att vi:

1. Ger bort dem.
2. Slänger bort dem.
3. Återanvänder eller stoppar dem i byrålådan för förvaring.
4. Först på sista plats kommer att reparerar dem, eller sälja dem vidare.

Textilpant på 20 kronor
En av anledningarna till att vi inte återanvänder mer är bekvämlighet, men ekonomiska anledningar är också viktiga.

Men även om många slänger bort sina textiler så var över 90% starkt positiva till cirkulära lösningar som att sälja vidare och återanvända. Forskarna menar att man borde uppmuntra detta beteende. Bland annat genom att se till att konsumenterna garanteras ekonomiska incitament att hantera sina hemtextilier på ett miljövänligt sätt. Oksana Mont ger ett exempel.

– När man lämnar tillbaka textilierna så får man pengar tillbaka, en slags pant. Eller beroende på hur systemet är utformat så kan man ta 20 kronor mer betalt när man köper det, som man kan få tillbaka när man lämnar in det i samma butik, säger hon.

LÄNK TILL HELA ARTIKELN:
Läs artikeln Circular Economy in Home Textiles: Motivations of IKEA Consumers in Sweden här.

FAKTA:
Textilkonsumtionen har fjärde högsta miljöpåverkan bland europeiska konsumenter efter mat, transport och bostäder. 2015 köpte européer 6.4 miljoner ton nya textilier och gjorde sig av med 5.8 miljoner ton. Det mesta av detta brändes upp eller grävdes ned i marken. Bara runt 15-20% återanvändes på något sätt.

I Sverige återanvänds bara 3000 ton textilier via secondhand-butiker. Övriga 74 000 ton bränns upp. Trots att Naturvårdsverket har uppskattat att ungefär 60% av de uppbrända textilierna är tillräckligt bra skick för att återanvändas.

Studien baserades på en kvantitativ enkät av IKEAs kundpanel tillsammans med längre kvalitativa intervjuer.

KONTAKT:
Oksana Mont, Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet
Telefon: +46 46 222 0250
oksana.mont@iiiee.lu.se

Matthias Lehner, biträdande universitetslektor, IIIEE, Lunds universitet
Telefon: +46 46 222 02 07
matthias.lehner@iiiee.lu.se

Jonatan Järbel, kommunikatör Mistra Sustainable Consumption
Telefon: +46 8 790 68 48
jarbel@kth.se