Vad tänker pensionärer på landet, nyanlända kvinnor, höginkomsttagare i storstäder och sakkunniga om hållbar konsumtion? Det undersöker Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier i en ny vetenskaplig artikel.

Vilka perspektiv bör komma till tals i en rättvis samhällsomställning? I en ny artikel av forskarna Åsa Svenfelt, Noha Baraka Wadha och Vishal Parekh vid KTH analyseras de olika samhällsgruppers framtidsvisioner för hållbar konsumtion. Syftet är att inte fastna i etablerade perspektiv, utan att istället lämna utrymme för röster som inte alltid kommer till tals. Artikeln belyser att en alltför snäv och exkluderande framtidsvision kan ses som en form av kolonisering av framtiden, där aktörer med mer makt “koloniserar” det utrymme som ges för denna typ av idéer.

Inte bara de som har makt
– När vi utforskar vägar mot hållbar konsumtion i framtid behöver vi också ställa oss frågan om vem som får bestämma, påverka och ”kolonisera” dessa framtider. Lösningar och förslag kan bli baserade på fler gruppers perspektiv, och inte bara de som har makt och en arena att påverka, säger Åsa Svenfelt.

Vapenanvändning
Gemensamt för grupperna var att de berörde ämnen som återanvändning, högkvalitativa produkter, rättvisa och makt. Forskargruppen föreställde sig utöver detta en framtid som radikalt förändrar hur människor lever, exempelvis genom vegansk kost, minskad konsumtion, mer ledig tid, och ökad delningsekonomi. Många av visionerna reflekterade rådande normer och regelverk, men det fanns även ämnen utanför den nuvarande politiska agendan. Exempelvis framhöll både pensionärsgruppen och nyanlända kvinnor att samhället behöver upphöra med vapenanvändning för att ett hållbart samhälle ska vara möjligt.

Var det något som överraskade dig?
– Att rama in konsumtionen av krigsmaterial som ohållbar konsumtion och att fred kan leda till hållbar konsumtion, kan nog sägas utmana vad forskningen om hållbar konsumtion vanligtvis sätter fokus på, säger Åsa Svenfelt. Det är mycket värdefullt att få del av dessa perspektiv och det stärker tanken att forskare, och andra aktörer som arbetar med åtgärder för hållbar konsumtion, behöver gå utanför sin egen sfär när de söker svar och formulerar åtgärder för omställning.

Julia Peltola

 

ARTIKELN
Läs hela artikeln ”Sustainable consumption futures: according to whom?” i Sustainability: Science, Practice and Policy här.

KONTAKT
Åsa Svenfelt,
forskare KTH och universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Linköpings Universitet
asa.svenfelt@liu.se
+46 8 790 8818