Från seminariet Hållbara transporter arrangerat av IVL Svenska Miljöinstitutet 15/11. Medverkar gör bland annat Anna Elofsson, DOKTORAND på Chalmers som också medverkar i Mistra Sustainable Consumption.

– Att avstå från flygresor är som ett enda stort mashmallowstest för oss. Vi står där framför ett enormt utbud av resor till spännande platser, den marknadsföringen är så otroligt starkt! Men jag ska avstå och “spara” min marshmallow och då kanske inte ens till mig själv utan till kommande generationer eller någon på andra sidan jordklotet. Det är en enorm utmaning! Att enbart förlita oss på individens val i denna utmaning blir för riskabelt. Diskussionen är dock viktigt för att bygga opinion för gemensamma långsiktiga styrmedel som ger både konsumenter och producenter möjlighet att agera för ett mer hållbart sätt att resa, säger Anna Elofsson.

Seminariet finns på SVT Play

Anna medverkar från ca 3h 10min