Jörgen Larsson och Åsa Svenfelt, forskare i Miljömålsberedningen.

Miljömålsberedningen är den grupp av riksdagsledamöter som på uppdrag av regeringen arbetar fram förslag på förändringar i Sveriges långsiktiga miljöpolitik. I den expertgrupp som är knuten till deras nya uppdrag ingår tre forskare från Mistra Sustainable Consumption: Jörgen Larsson, Åsa Svenfelt och Oksana Mont.

Det nya uppdraget är att ta fram en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från svensk konsumtion. Strategin ska inte bara bidra till att de svenska miljömål uppnås, utan också gå i linje med Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.

Tillsammans med elva andra forskare från KTH, Chalmers och IVL publicerade nyligen Mistra Sustainable Consumptions Jörgen Larsson och Jonas Nässén rapporten ”Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – underlag för diskussioner om nya klimatmål” på uppdrag av miljömålsberedningen. Den ska fungera som underlag när politikerna beslutar om olika delar i den kommande strategin.

Räcker inte med teknik
Rapporten visar att det sannolikt inte räcker att fokusera på enbart avancerad teknik eller beteendeförändringar om Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp säkert ska kunna möta Parisavtalet. Att satsa på båda delar däremot, kan göra det.

Förutom stora tekniska förändringar både i Sverige och resten av världen, omfattar ett sådant scenario också kraftiga minskningar av flygande, bilåkande, väg- och bostadsbygge, konsumtion av nötkött och mejeriprodukter.

– Även om det är rejäla beteendeförändringar så är det knappast tal om systemförändringar utan fullt genomförbart om bara politikerna får stöd från väljarna för att genomföra detta, säger Jörgen Larsson.

I början av nästa år slutredovisar miljömålsberedningen den färdiga strategin som denna rapport är en del av.

Tre sätt för politiker att minska svensk konsumtions klimatpåverkan:

  • Införa information och skatter för att stimulera konsumenter och företag att efterfråga mer klimatsmarta produkter
  • Bättre internationella tågförbindelser
  • Införa regleringar som kan förlänga produkters livslängd och reparerbarhet

Källa: Jörgen Larsson, Chalmers

RAPPORTEN:
Läs hela rapporten ”Konsumtionsbaserade scenarier för Sverige – underlag för diskussioner om nya klimatmål” här.  

KONTAKT:
Jörgen Larsson, forskare Chalmers Tekniska Högskola

+46 708 83 33 70

Isabel Nilsson Alarcón