Att som politiker propagera för ökad köttkonsumtion är ansvarslöst, även om köttet är svenskt. Både hälsa och miljö tar skada, skriver David Stenholtz, överläkare onkologi och Annika Carlsson Kanyama, forskare i Mistra Sustainable Consumption som är pensionerad från Kungliga tekniska högskolan. De svarar på Moderaterna Jessica Rosencrantz och Johan Widegrens debattartikel i Göteborgsposten där de uppmanar till att grilla mer svenskt kött i sommar för att stödja de svenska bönderna.

Läs hela debattartikeln i Göteborgsposten här.