112 entries « 3 of 3 »

2019

Reynolds, Christian; Goucher, Liam; Quested, Tom; Bromley, Sarah; Gillick, Sam; Wells, Victoria K.; Evanse, David; Koh, Lenny; Carlsson-Kanyama, Annika; Katzeff, Cecilia; Svenfelt, Åsa; Jackson, Peter

Consumption-stage food waste reduction interventions – What works and how to design better interventions Journal Article

In: Food Policy, vol. 83, pp. 7-27, 2019.

Links | BibTeX | Etiketter: Mat, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

Larsson, Jörgen; Elofsson, Anna; Sterner, Thomas; Åkerman, Jonas

International and national climate policies for aviation: a review Journal Article

In: Climate Policy , vol. 19, no. 6, 2019.

Links | BibTeX | Etiketter: Flyget, Policy, Refereegranskade, Vetenskaplig artikel

2018

Callmer, Åsa

Lösningen på ekvationen – Black Friday är onödigt. Fokus Miscellaneous

2018.

Links | BibTeX | Etiketter: Debattartikel, Populärvetenskaplig

Parekh, Vishal; Svenfelt, Åsa; Wallerman, Anders; Lidell, Anna-Kajsa; Elofsson, Anna; Carlsson-Kanyama, Annika; Lundström, Annika Helker; Tollmar, Carina; Bertoft, Jan; Sandahl, Johanna; Stål, Johanna; Larsson, Jörgen; Bradley, Karin; Elinder, Liselotte Schäfer; Klintman, Mikael; Mont, Oksana; Hart, Ola Persson And Rob; Höglund, Robert; Callmer, Åsa

Sverige måste hantera konsumtionens effekt i Svenska Dagbladet Miscellaneous

2018.

Links | BibTeX | Etiketter: Debattartikel, Populärvetenskaplig

Andersson, Heidi; Boström, Magnus; Davidsson, Alexandra; Klintman, Mikael

Lågpriskonsumtionen är en ohållbar del av vår kultur i Dagens nyheter Miscellaneous

2018.

Links | BibTeX | Etiketter: Debattartikel, Populärvetenskaplig

Hedenus, Fredrik; Azar, Christian; Johansson-Stenman, Olof; Larsson, Jörgen; Nässén, Jonas; Sterner, Tomas

Nordea vilseleder konsumenterna. Göteborgs-Posten Miscellaneous

2018.

Links | BibTeX | Etiketter: Populärvetenskaplig, Replik

Boström, Magnus; Klintman, Mikael

Mass Consumption and Political Consumerism Book Chapter

In: The Oxford Handbook of Political Consumerism, 2018, ISBN: 9780190629038.

Links | BibTeX | Etiketter: Bokkapitel, Refereegranskade

Klintman, Mikael

Toy Consumption as Political: Challenges for Making Dreams Come True Book Chapter

In: The Oxford Handbook of Political Consumerism, 2018, ISBN: 9780190629038.

Links | BibTeX | Etiketter: Bokkapitel, Refereegranskade

Bradley, Karin; Svenfelt, Åsa

Omställning pågår, om än inte så högljutt. Dagens Nyheter kulturdebatt. Miscellaneous

2018.

Links | BibTeX | Etiketter: Debattartikel, Populärvetenskaplig

Larsson, Jörgen; Kamb, Anneli

Semestern och klimatet Metodrapport. Version 1.0 Technical Report

2018.

Links | BibTeX | Etiketter: Icke Refereegranskade, Semester, Vetenskaplig rapport

Carlsson-Kanyama, Annika; Katzeff, Cecilia; Svenfelt, Åsa

Rädda maten Åtgärder för svinnminskande beteendeförändringar hos konsument Technical Report

2018, ISBN: 978-91-7729-652-2.

Links | BibTeX | Etiketter: Icke Refereegranskade, Mat, Vetenskaplig rapport

Larsson, Jörgen; Kamb, Anneli

Klimatsmart semester Online

2018.

Links | BibTeX | Etiketter: Populärvetenskaplig, Webbsida

112 entries « 3 of 3 »