Mistra Sustainable Consumption, tillsammans med Forum för miljösmart konsumtion, arrangerade ett webbinarium med temat: Vad är hållbar konsumtion och hur kan det bli ”mainstream”?

För att kunna utforska vägar mot mer hållbar konsumtion behöver vi först förstå vad hållbar konsumtion innebär, hur det tolkas och hur det praktiseras. Som ett första steg har Mistra Sustainable Consumption gjort en kartläggning av hållbar konsumtion inom mat, semestrande och heminredning. Vilka faktorer, förutsättningar och sociala normer påverkar vad vi konsumerar?

Alla exempel på hållbar konsumtion i kartläggningen har potentiella miljövinster jämfört med dagens konsumtionsmönster. Men de står också inför olika barriärer för att de ska kunna skalas upp och få en avgörande effekt på konsumtionens miljöpåverkan. 

Under webbinariet har Matthias Lehner, Vishal Parekh och Maria Thorson, som alla är forskare inom Mistra Sustainable Consumption, presenterat kartläggningen och diskuterat vilka av exemplen som har en realistisk potential att lyckas och vad som står i vägen för att de ska gå ”från nisch till mainstream”. 

Titta på webbinariet här.