Klimatsmart skolmat behöver inte göra eleverna mindre nöjda. FOTO: iStock

Vad vi äter har stor påverkan på klimatet. I en ny studie har forskare undersökt möjligheten att minska klimatavtrycket från skolmåltiderna utan att elevernas nöjdhet med maten går ned.

Sex grundskolor i Lund medverkade i studien, där fyra skolor serverades en skolmeny med 20 procent lägre klimatavtryck. Något som uppmärksammades i Vetenskapsradion. På två av skolorna fick eleverna se en pedagogisk film om den nya klimatsmarta menyn. Två av skolorna fungerade som kontrollgrupp där eleverna åt den vanliga skolmaten. 

Genom att mäta elevernas matintag samt skicka ut enkäter där de fick svara på frågan vad de tyckte om maten kunde forskarna ta reda på effekten av den nya miljövänligare menyn.

God acceptans för klimatsmarta måltider
Resultatet visar på god acceptans av den klimatsmarta menyn. Varken mängden mat som åts eller nöjdheten hos eleverna förändrades signifikant i jämförelse med den vanliga menyn. Vid tidigare studier av att införa klimatsmarta måltider har många elever inte lagt märke till förändringen. Därför ville forskarna också undersöka huruvida elevernas nöjdhet påverkades av information.

Studien visade att det inte fanns någon skillnad i acceptans mellan gruppen som fått se den pedagogiska filmen om den nya skolmaten och den grupp som inte gjort det. Erik André, doktorand vid Chalmers tekniska högskola, menar på att det ändå på längre sikt kan finnas ett värde i att medvetandegöra eleverna och att det i alla fall inte verkar ha någon negativ effekt. 

Erik André menar också att om elever får en positiv koppling till klimatsmart mat kan det bidra till hållbara matvanor utanför skolan, för den privata matkonsumtionen står för den allra största delen av matens klimatpåverkan.

Lovande strategi
För att minska på skolmatens klimatavtryck så ändrades recepten så att ingredienser med hög klimatpåverkan minskades i mängd och ingredienser med lågt klimatavtryck ökades, allt inom näringsrekommendationerna för skolmåltider. Att servera maträtter lagade på råvaror med lägre koldioxidutsläpp kan vara ett mer socialt accepterat alternativ till fler vegodagar.

– Vår studie bekräftar att det går fint att minska klimatavtrycket och servera näringsriktig mat som uppskattas lika mycket som maten eleverna fick innan. Och till samma kostnad, säger Erik André.

Thelma Åberg

ARTIKELN:
Läs ”Acceptance of Low-Carbon School Meals with and without Information—A Controlled Intervention Study” i Journal of COnsumer Policy här.

KORT FILM OM STUDIEN
Kan skolmaten bli klimatsmartare utan att skapa protester? – YouTube

KONTAKT
Erik André
Kommundoktorand, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, samt Miljöförvaltningen, Göteborgs stad

erik.andre@chalmers.se
+46 31 368 39 91

MEDIA
Erik André intervjuas om forskningen i Vetenskapsradion i P1.