Genom att studera svenska företaget Oatlys arbete med så kallad tillräcklighet, ser vi vilka strategier matindustrin kan använda för att bli mer miljövänlig. Läs hela studien som är gjord av bland andra Matthias Lehner vid Lund universitet här.