Vi behöver bland annat åka mer tåg och äta mer växtbaserat för att minska våra utsläpp. Foto: David Bartus, Pexels.

Du kan minska växthusgasutsläppen från din privata konsumtion med nästan 40 % på ett relativt enkelt sätt. Hur? Jo, om du ändrar dina inköp av mat, inredning och semester.
— Det finns ett momentum just nu för omställning, säger hållbarhetsforskaren Annika Carlsson-Kanyama.

Idag står den privata konsumtionen för sju ton växthusgasutsläpp per person och år. Det långsiktiga målet är ett ton. Men hopp finns i den nya rapporten ”40% mindre växthusgasutsläpp från konsumtionen här och nu”. Här skriver hållbarhetsforskaren Annika Carlsson-Kanyama att man kan minska sina personliga utsläpp av konsumtion med så mycket som 40% redan idag, utan att invänta vare sig teknisk utveckling eller politiska beslut.

All konsumtion kan i övrigt vara oförändrad
Men hur ska då detta ske? Kortfattat handlar det om att vi byter till växtbaserade produkter, köper återvunna och reparerade inredningsprylar eller hyr dem, samt semestrar utan flyg och bil. All vår konsumtion kan i övrigt vara oförändrad. När det gäller just mat har forskarna också räknat med att man byter till lokalodlade grönsaker.

Dessutom skriver de att en mer växtbaserad kost minskar intaget av mättat fett och risken för sjukdomsspridning från djur minskar. Något som väger in i varför folk faktiskt kan komma att göra denna omställning, säger Annika Carlsson-Kanyama.
— Jag tror det är en kombination av oro för hälsa och för klimat som kommer att få folk att faktiskt göra en omställning, säger hon.

Oron är drivande?
— Ja, sen kommer den underlättas av det finns mer och mer alternativ till att handla konventionellt inom dessa tre områden. Sen när vi når en tipping point och det blir mainstream kommer fler att följa efter.

FAKTA:
Rapporten är delvis baserad på en tidigare rapport där Annika Carlsson-Kanyama har kartlagt hur mycket våra 218 vanligaste konsumtionsvaror släpper ut.

LÄNK TILL NYA RAPPORTEN:
Här kan du läsa hela den nya rapporten ”40% mindre växthusgasutsläpp från konsumtionen här och nu”.

Kontakt:
Annika Carlsson-Kanyama
Hållbarhetsforskare för Mistra Sustainable Consumption, pensionerad från KTH
annika.carlsson-kanyama@ecoloop.se
+46 (0)720-212217

FILM där Annika Carlsson-Kanyama berättar kort om sin forskning: