Svenskar äter mer och mer växtbaserad mat men utvecklingen går långsamt. En ny rapport ger tips till beslutsfattare hur det kan gå snabbare.

För att Sverige ska nå sina klimatmål är en ökad konsumtion av växtbaserad kost en viktig del. Detta skulle även gynna folkhälsan enligt Liselotte Schäfer Elinder professor i folkhälsovetenskap.

Hon har tillsammans med Patricia Eustachio Colombo på Karolinska Institutet och Annika Carlsson-Kanyama hållbarhetsforskare för Mistra Sustainable Consumption, undersökt svenskars benägenhet att välja vegetarisk mat mellan åren 2016-2019. Det visade sig att de som äter minst vegetariskt är framförallt medelålders, äldre män i norra Sverige och de som äter mest är unga och medelålders kvinnor över hela landet.

Utifrån sina analyser har forskarna kommit med förslag till producenter, beslutsfattare och livsmedelshandlare för hur de kan få de olika grupperna att äta mer vegetariskt. Och det skiljer sig åt en hel del.

Sänk momsen
Men en sak som är gemensam är att alla skulle äta mer vegetariskt om utbudet var större och priserna i butiken lägre. Det gör att forskarna bland annat uppmanar politiker att sänka momsen på vego-produkter.

– Vi är på väg mot att folk äter mer växtbaserat säger Liselotte Schäfer Elinder. Det går lite långsamt men med våra konkreta förslag kan det gå ännu snabbare.  Studien visar att ansvaret för omställningen ligger på många aktörer, inte bara på individen.

Länk till rapporten:
Läs hela rapporten Vegobarometern här. Och här hittar du bilagorna.

Kontakt:
Liselotte Schäfer Elinder
Professor folkhälsovetenskap
072-526 69 91
liselotte.schafer-elinder@ki.se

Annika Carlsson-Kanyama
Hållbarhetsforskare, pensionerad från KTH
+46 (0)720-212217

 

Jonatan Järbel
Kommunikatör
+46 8 790 68 48
jarbel@kth.se