Sveriges största forskningsprogram om hållbar konsumtion

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

Forskare höjer rösten på Black Friday mot mediers dubbla konsumtionsbudskap

BILD: Karin Bradley, professor KTH Visst rapporterar tidningar om ohållbar konsumtion, men desto oftare är budskapet: “köp nytt och konsumera mera!" Det visar en ny studie av svensk dagspress. Nu uppmanar forskarna bakom studien till skärpt klimat- och miljöbevakning...

Konsumtionsbaserade klimatmål kan öppna upp för nya styrmedel

Ny forskning visar att med konsumtionsbaserade klimatmål och nya styrmedel kan de utsläpp för varor och tjänster som vi i Sverige konsumerar minska, även om de uppstår utomlands. Det pågår ju nu en diskussion om Sveriges territoriellt baserade klimatmål i förhållande...

Klimatkalkylatorer kan minska privatpersoners utsläpp med 10% under kortare tid

Klimatkalkylatorer kan få privatpersoner att minska sina klimatavtryck med 10% enligt en nyligen publicerad forskningartikel. Denna effekt visar sig dock under första månadens användning för att sedan avta med tiden. Svalna-appen fungerar som en avancerad...