Sveriges största forskningsprogram om hållbar konsumtion

Ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige . Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanliga. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Programmet kommer att utveckla färdplaner för hur näringsliv, beslutsfattare, civilsamhälle och medborgare kan verka för en omställning till mer hållbara konsumtionsmönster.

Nyheter

Deltidsarbete kan höja livskvaliteten och sänka miljöpåverkan – oavsett din lön

Deltidsarbete framhålls ofta som något oönskat, något som bara kan ge fördelar till den som tjänar bra. Nya forskningsresultat ger nu anledning att tänka om. – I stället för ofrivillig deltid, börjar man kanske prata om ofrivillig heltid i framtiden, säger Ola...

Reparationer gynnar både miljö och social gemenskap

De flesta är överens om att vi behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi, men hur kan det se ut i praktiken? Ny forskning visar vad reparationsrörelsen kan göra. I en ny studie utforskar Karin Bradley, forskare vid KTH och Ola Persson, doktorand vid KTH vem som...

Det kan få oss att börja hyra vår heminredning

Av de tio miljoner ton möbler som slängs i EU årligen bränns eller deponeras 80–90 procent. En ny studie undersöker marknadsföringens roll i att förhindra detta. Det finns ett enormt behov av att förlänga livslängden på heminredning och minska mängden nya produkter...