En ny rapport presenterar 62 möjliga lösningar för att skapa en mer hållbar konsumtion. Det handlar om alltifrån att sätta krav på prylars på reparerbarhet, införa flygrätter, till att beskatta ohållbar mat.

Trots att hållbar konsumtion kräver mer än att individer fattar välinformerade köpbeslut, hamnar diskussioner på ämnet ofta i samtal om konsumentmakt. Mistra Sustainable Consumptions forskning har haft ett annat fokus, där flera identifierade möjliggörare vill påverka utbudet i stället för våra konsumentval.

”Omvärdera vad som är ett bra liv”
Det behöver skapas förutsättningar som gör det enklare att konsumera hållbart och på ett sätt som gynnar våra sociala behov som människor, menar rapporten.

– Om vi kan omvärdera vad som skapar välfärd och är ett bra liv, kan det förhoppningsvis leda till mindre fokus på konsumtion och produktion av sådant som inte är socialt hållbart, säger Åsa Svenfelt, docent vid KTH och rapportens författare.

Finns det någon möjliggörare som du är extra förtjust i?
– Måste jag välja en så tror jag mycket på att ”styra mot alternativa välfärdsmått”, det vill säga att låta andra indikatorer styra beslutsfattande än sådana som mäter ekonomisk aktivitet, säger Åsa Svenfelt.

Rapporten ska fungera som inspiration och verktygslåda för politiker, civilsamhälle och beslutsfattare som vill styra mot hållbar konsumtion och är en slags sammanfattning av forskningsprogrammets första fyra år.

RAPPORTEN:
Läs hela rapporten ”62 sätt att möjliggöra hållbar konsumtion” här.

Isabel Nilsson Alarcon

KONTAKT:
Åsa Svenfelt, docent, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH,
asa.svenfelt@abe.kth.se
+46 8 790 8818