I en ny rapport beskrivs hur konsumtion av 218 olika varor och tjänster påverkar utsläppen av växthusgaser, land- och vattenanvändning. I kartläggningen finns både varor och tjänster som vanligen konsumeras av svenska hushåll samt den typ av varor och tjänster som antas vara hållbarare alternativ och som idag konsumeras av ett fåtal, så kallade nischpraktiker. I nästa steg ska data från rapporten användas för att undersöka om dessa nischpraktiker är fortsatt hållbara om de skalas upp och blir mainstream.

 

Läs rapporten i sin helhet: EAP-rapport

Appendix_1_Data_for_the_EAP_update

Appendix_2_Assumptions_for_analyses

Appendix_3_Analysis_made_outside_of_EAP

Appendix_4_EAP_Summary_of_analyses