Det kan få oss att börja hyra vår heminredning

Av de tio miljoner ton möbler som slängs i EU årligen bränns eller deponeras 80–90 procent. En ny studie undersöker marknadsföringens roll i att förhindra detta. Det finns ett enormt behov av att förlänga livslängden på heminredning och minska mängden nya produkter...

Om vi äter mer klimatsmart kan vi vinna 1 200 000 levnadsår

Om Sveriges befolkning byter ut 50% av allt rött kött och chark mot grönsaker och baljväxter kan vi på 20 års sikt vinna 540 000 levnadsår. Det motsvarar att en halv miljon människor skulle leva ett år längre än de annars skulle ha gjort. På 30 års sikt skulle vi...

Ny rapport lägger grunden för Stockholm +50

Den nya rapporten "Unlocking a Better Future" lägger den vetenskapliga grunden för alla samtal på konferensen Stockholm+50. Mistra Sustainable Consumption har varit med och gjort en bakgrundsrapport för denna.  1972 höll FN i en miljökonferens i Stockholm som kallades...

Webinar: A Radically New Consumption – What Could Climate Commitments Imply?

Sweden may become the first country in the world to have a consumption-based climate target. This would include emissions both in Sweden and abroad that are caused by Swedish consumption. But what kind of consumption is compatible with climate commitments? What will...

 <