Idag släpper Mistra Sustainable Consumption tre rapporter om vad hållbar konsumtion inom mat, semester och heminredning kan innebära. Rapporterna är resultatet av en bred kartläggning av potentiellt hållbara konsumtionspraktiker och innehåller en rad konkreta exempel. Du hittar dem via länkarna nedan.

Här finns en analys av hur konsumtionspraktiker kan förstås utifrån olika faser: köpfasen, användningsfasen och skapandefasen. Hållbar konsumtion handlar inte bara om att köpa ”rätt” produkter utan också om sätt att leva där vi använder och vårdar det befintliga och är medskapare av produkter och tjänster.

I nästa steg kommer vi att studera ett urval av de beskrivna konsumtionspraktikerna, analysera hållbarhetseffekter och undersöka vad det skulle innebära om dessa blir mer utbredda.

Trevlig läsning!

Att äta hållbart – En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära

Att semestra hållbart – En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära

Att inreda hållbart – En kartläggning av vad hållbar heminredning kan innebära