Mat

Förutom att maten vi äter ska tillföra energi är det också bra om den är god, näringsriktig, prisvärd och lättillgänglig. Den ska inte heller orsaka onödigt mycket miljöpåverkan, vare sig globalt eller på den plats maten produceras och förädlas, och mat ska produceras på sätt som innebär att bönder och fabriksarbetare inte kommer till skada, t.ex. pga. att de exponeras för giftiga bekämpningsmedel.

Trots att maten ända sedan 1970-talet ifrågasatts för sin resurs- och miljöpåverkan står den fortfarande för avsevärda utsläpp av t.ex. växthusgaser, varav den största delen uppkommer till följd av kött- och mejerikonsumtion. Miljöpåverkan från matkonsumtionen sker också genom markanvändningen, övergödning, vattenförbrukning och effekter av giftiga ämnen. Detta påverkar i sin tur den biologiska mångfalden, människors hälsa och tillgången på rent vatten.

 

Genom åren har många analyser gjorts som visar på stora skillnader i miljöpåverkan mellan olika livsmedelsprodukter. Därför finns det redan avsevärd kunskap om problemen och vilka förändringar som skulle kunna göra ätandet mer hållbart. Beräkningar visar t.ex. att nästan alla växtbaserade produkter (vegetabilier) har lägre miljöpåverkan än kött och mjölk (animalier), med undantag för en del av det som odlas i växthus samt mat som flygtransporteras. En förändring mot hållbart ätande är alltså att minska konsumtionen av animalier. Idag finns växtbaserade alternativ både till kött- och mejeriprodukter. Vegansk kost har allra lägst växthusgasutsläpp samt lägst mark- och vattenan vändning.

En annan förändring mot hållbart ätande är att minska matsvinnet. En tredjedel av all mat som produceras förloras eller kastas och blir avfall. Det innebär att mycket mat som skulle ha kunnat ätas upp slängs och därmed orsakar miljöpåverkan helt i onödan. Genom att minska svinnet behöver inte lika mycket mat produceras.

 Det finns också andra sätt att äta som skulle kunna vara hållbara. Att köpa lokalproducerat kan vara ett sätt att stödja lokala producenter och öka del lokala produktionen av mat, som har minskat sedan 1990-talet till den grad att vi nu importerar hälften av den mat vi äter. Att köpa och äta ekologiskt kan bidra till en ökad biologisk mångfald, eftersom den ekologiska odlingen använder mindre bekämpningsmedel än den konventionella. Att köpa och äta produkter som är rättvisemärkta kan leda till att odlarna kan få bättre villkor. Däremot är det inte säkert att alla hållbarhetsaspekter gynnas av att äta på ett visst sätt, och det är som sagt en del av Mistra Sustainable Consumptions forskning att förstå vad det skulle innebära om en viss typ av ätande skulle bli mer vanligt.

 Den här texten är i huvudsak hämtad från vår rapport ”Att äta hållbart”. Läs den här.

 

Senaste nyheterna om mat

Publikationer inom mat

2021

Carlsson-Kanyama, Annika; Nässén, Jonas; Benders, Reneé

Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings could lower greenhouse gas emissions by almost 40% Journal Article

In: Journal of Industrial Ecology, 2021.

Links | BibTeX

(Ed.)

Årsrapport 2020 Periodical

2021.

Links | BibTeX

Röös, Elin; Larsson, Jörgen; Sahlin, Kajsa Resare; Jonell, Malin; Lindahl, Therese; André, Erik; Säll, Sarah; Harring, Niklas; Persson, Martin

Policy Options for Sustainable Food Consumption - Review and Recommendations for Sweden Technical Report

2021, ISBN: 978-91-7873-787-1.

Links | BibTeX

Parekh, Vishal; Klintman, Mikael

The practice approach in practice: Lessons for Civil Society Organizations (CSOs) that Work Towards Sustainable Food Consumption in Sweden Journal Article

In: Sustainable Production and Consumption, 26 , pp. 480-492, 2021.

Links | BibTeX

2020

Röös, Elin; Larsson, Jörgen; Sahlin, Kajsa Resare; Jonell, Malin; Lindahl, Therese; André, Erik; Säll, Sarah; Harring, Niklas; Persson, Martin

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt Technical Report

2020, ISBN: 978-91-576-9767-7.

Links | BibTeX

Colombo, Patricia Eustachio; Elinder, Liselotte Schäfer; Carlsson-Kanyama, Annika

Vegobarometern - En undersökning av svenskarnas benägenhet att välja vegetarisk mat under åren 2016-2019 Technical Report

2020.

Links | BibTeX

(Ed.)

Årsrapport 2019 Periodical

2020.

Links | BibTeX

Bocken, Nancy; Morales, Lisa Smeke; Lehner, Matthias

Sufficiency Business Strategies in the Food Industry—The Case of Oatly Journal Article

In: Sustainability, 2020.

Links | BibTeX

2019

Carlsson-Kanyama, Annika; Baraka, Noha; Benders, Reneé; Berglund, Mårten; Dunér, Fredrik; Kok, Rixt; Losada, Raul Lopez I

Analysis of the environmental impacts of 218 consumption items. Greenhouse gas emissions, land use and water use per SEK and kg. Technical Report

2019.

Links | BibTeX

Kamb, Anneli; Svenfelt, Åsa; Carlsson-Kanyama, Annika; Parekh, Vishal; Bradley, Karin

Att äta hållbart? En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära Technical Report

2019, ISBN: 978-91-7873-129-9.

Links | BibTeX

Reynolds, Christian; Goucher, Liam; Quested, Tom; Bromley, Sarah; Gillick, Sam; Wells, Victoria K.; Evanse, David; Koh, Lenny; Carlsson-Kanyama, Annika; Katzeff, Cecilia; Svenfelt, Åsa; Jackson, Peter

Consumption-stage food waste reduction interventions – What works and how to design better interventions Journal Article

In: Food Policy, 83 , pp. 7-27, 2019.

Links | BibTeX

2018

Carlsson-Kanyama, Annika; Katzeff, Cecilia; Svenfelt, Åsa

Rädda maten Åtgärder för svinnminskande beteendeförändringar hos konsument Technical Report

2018, ISBN: 978-91-7729-652-2.

Links | BibTeX