En bild på en massa tvättmaskiner utanför en butik. Och en bild på forskaren Oksana Mont.

”Bara förbjud de klimatfarliga varorna från marknaden” – Oksana Mont intervjuas i Kristianstadsbladet

"De som säljer tvättmaskiner har konstaterat att marknaden för tvättmaskiner sedan länge är mättad. Men eftersom vårt samhällssystem bygger på att konsumtionen fortsätter så måste man ändå komma på nya sätt att sälja tvättmaskiner", Oksana Mont, professor i hållbar...
En bild på grillat kött och en bild på forskaren Annika Carlsson-Kanyama.

”Svenskt kött på grillen gör dig inte till miljövän” – Mistra Sustainable Consumptions forskare svarar politiker

Att som politiker propagera för ökad köttkonsumtion är ansvarslöst, även om köttet är svenskt. Både hälsa och miljö tar skada, skriver David Stenholtz, överläkare onkologi och Annika Carlsson Kanyama, forskare i Mistra Sustainable Consumption som är pensionerad från...

Tillväxt för att driva på omställningen till grön teknik?

Rob Hart, nationalekonom och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet har släppt en ny artikel om vad som krävs för att utsläppen från produktionen ska minska i ett system som bygger på ekonomisk tillväxt. Rob är även verksam inom Mistra Sustainable Consumption.  ...

Elever gör skolarbete baserat på forskning från Mistra Sustainable Consumption 

I december 2019 släppte vi en kartläggning av utsläpp för 218 olika konsumtionsvaror och under våren har elever från Globala gymnasiet i Stockholm arbetat med denna data för att undersöka sina egna eller sina familjers utsläpp.   I nästa steg arbetade studenterna med...

 <